Alkohola politika un Vinmonopolet

Attiecīgu apstākļu rezultātā 20.gadsimta sākumā Norvēģijā valdība ieviesa striktus noteikumus attiecībā uz alkohola tirdzniecību. Bija pat periods, kad alkohols un tā tirdzniecība tika aizliegta pilnībā. Rezultātā izveidojās attiecīgas problēmas – alkohola kontrabanda un nelegāla alkohola ražošana. Lai risinātu samilzušās problēmas, 1922.gadā tika dibināts privāts, bet valsts kontrolēts veikals – Vinmonopolet. Veikala nosaukums cēlies no tā, ka sākotnēji tika atļauts tirgot tikai vīnu. No 1939.gada Vinmonopolet pilnībā ir valsts īpašumā.

Alkoholisko dzērienu tirgošana Vinmonopolet

Dzērienus, kuros alkohola saturs ir lielāks par 4,7% atļauts tirgot tikai valsts monopola veikalos Vinmonopolet.

Vinmonopolet alkoholisko dzērienu tirdzniecība atļauta no pl. 8.30 līdz pl. 18.00 darbadienās. Pirms svētdienām (sestdienās) un pirms svētku dienām, izņemot Kristi Himmelfartsdag – līdz pl. 15.00.

Vinmonopolet alkoholisko dzērienu tirdzniecība aizliegta svētdienās, svētku dienās, 1. un 17.maijā, un Ziemassvētku vakara dienā (julaften).

Alkoholisko dzērienu tirgošana ikdienas preču (pārtikas) veikalos

Privātajos ikdienas preču (pārtikas) veikalos atļauts tirgot alkoholiskos dzērienus (alu, sidru un kokteiļus), kuros alkohola saturs nav lielāks par 4,7%.

Šo alkoholisko dzērienu tirdzniecība atļauta no pl. 8.30 līdz pl. 18.00 darbadienās. Pirms svētdienām (sestdienās) un pirms svētku dienām, izņemot Kristi Himmelfartsdag – līdz pl. 15.00. Komūna var atļaut tirgot attiecīgos alkoholiskos dzērienus līdz pl. 20.00 darbadienās un līdz pl. 18.00 dienās pirms svētdienām (sestdienās) un pirms svētku dienām, izņemot Kristi Himmelfartsdag.

Attiecīgo alkoholisko dzērienu tirdzniecība aizliegta svētdienās, svētku dienās, 1. un 17.maijā.

Alkoholisko dzērienu tirgošana bāros, krogos, restorānos, utml.

Alkoholiskos dzērienus, kas stiprāki par 4,7%, atļauts tirgot laikā no pl. 13.00 līdz 24.00. Alkoholiskos dzērienu, kas nav stiprāki par 4,7%, atļauts tirgot laikā no pl. 08.00 līdz 01.00.

Komūna var atļaut ilgāku alkoholisko dzērienu tirdzniecību. Tomēr, alkoholiskos dzērienus, kas stiprāki par 4,7%, aizliegts tirgot laikā no pl. 03.00 līdz 13.00, bet, alkoholiskos dzērienus, kas nav stiprāki par 4,7%, aizliegts tirgot laikā no pl. 03.00 līdz 06.00.

Naktsmītnēs atļauta alkoholisko dzērienu tirgošana, kas nav stiprāki par 4,7%, visu dienakti.

Cita attiecīga informācija

Komūnai ir tiesības noteikt īsāku alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku veikalos. Tātad, dažādās komūnās var atšķirties laiks, kad atļauts tirgot alkoholiskos dzērienus.

Svētku dienas – visas svētdienas, Jaungada diena (1.janvāris) (nyttårsdag), Zaļā ceturtdiena (skjærtorsdag), Lielā piektdiena (langfredag), Pirmās un Otrās Lieldienas (første påskeda og annen påskedag), Debesbraukšanas diena (Kristi Himmelfartsdag), Pirmie un Otrie Vasarsvētki (første pinsedag og annen pinsedag), Pirmie un Otrie Ziemassvētki (første juledag og  annen juledag).

Alkoholu Norvēģijā var netirgot pat vairākas dienas pēc kārtas.

Alkoholiskie dzērieni nav nopērkami visos pārtikas veikalos, kā arī kioskos un degvielas uzpildes stacijās.

Vinmonopolet veikali nav visās apdzīvojamās vietās, kā arī visos pilsētu rajonos.

Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nav atļauts pārdot alkoholiskos dzērienus, kas stiprāki par 4,7%, bet stiprākus alkoholiskos dzērienus nav atļauts tirgot personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu.

Aizliegts tirgot un ievest alkoholu, kas stiprāks par 60%.

Vairāk lasiet likumā par alkoholisko dzērienu apriti – Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).

Likums par svētku dienām un mieru tajās – Lov om helligdager og helligdagsfred.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: