TV un internets

TV un internets

Bieži, parasti daudzdzīvokļu māju kooperatīvos, nav iespēja izvēlēties TV un interneta pakalpojumu sniedzēju. Tas tādēļ, ka kooperatīvs ir noslēdzis līgumu ar attiecīgu pakalpojumu sniedzēju.

Bieži var būt situācija, ka gan TV, gan internets jāabonē no viena piegādātāja. Tas saistīts ar pakalpojumu sniedzēju “milžu cīņām”.

Daudzos mājokļos, jo īpaši kooperatīvos, ir noteikumi attiecībā uz satelītantenu uzstādīšanu:

  • tās var nebūt atļautas,
  • atļauts uzstādīt, bet jābūt neredzamām, lai nedegradētu ēkas fasādi,
  • atļauts uzstādīt, bet nedrīkst virsū būt reklāma (pakalpojuma sniedzēja nosaukums).

TV un interneta pakalpojumu sniedzēji – Canal Digital, Telenor, Altibox, RiksTV, Viasat, Get, ice.net, u.c.

Interneta pakalpojumu meklētājs – Bredbånd.no vai Bredbåndsguiden.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: