Augstākā izglītība

Norvēģijā šobrīd ir 10 universitātes, 6 augstskolas un 5 zinātniskās augstskolas, kas ir valsts izglītības iestādes.

Tāpat Norvēģijā ir dažādas privātās augstākās izglītības iestādes. 17 no tām saņem valsts finansiālu atbalstu.

Ir dažādu līmeņu augstākā izglītība – viena gada studijas, augstskolas kandidāts, bakalaura grāds, maģistra grāds, profesionālās studijas, doktora grāds.

Gandrīz visās augstākā līmeņa mācību iestādēs pieteikšanās studijām ir centralizēta.

Valsts augstākajās izglītības iestādēs studijas ir bez maksas. Bet, lai segtu ar studijām saistītus attiecīgus izdevumus, jāmaksā nodeva, kas parasti nav lielāka par 500 nok semestrī.

Ja izglītība iegūta Latvijā, bet vēlaties studēt Norvēģijā

Principā, augstāko izglītību Norvēģijā var iegūt tikai norvēģu valodā, un viena no galvenajām prasībām, lai uzņemtu augstskolā, ir norvēģu valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Vairāk par prasībām, ja izglītība iegūta ārzemēs (Latvijā) – samordnaopptak.no

Nepieciešams arī atzīt Latvijā iegūto attiecīgās izglītības līmeni. Vairāk par to – Latvijā iegūtas izglītības atzīšana – NOKUT

Tomēr ir iespēja studēt Norvēģijā arī angļu valodā. Kādās augstskolās un kādās programmās ir iespējams studēt angļu valodā, kā arī visa pārējā attiecīgā informācija mājas lapā, kas orientēta uz ārvalstu studentiem Norvēģijā – studyinnorway.no

Vairāk

Izglītības un zinātnes ministrija (Kunnskapsdepartementet) – Høyere utdanning

Visu valsts augstāko izglītības iestāžu saraksts un saites uz to mājas lapā Izglītības un zinātnes ministrijas (Kunnskapsdepartementet) mājas lapā – Universiteter og høyskoler

Viss par pieteikšanos studijām un pieteikšanās portāls – samordnaopptak.no

Skaidrojumi par katru augstākās izglītības līmeni – utdanning.no

Par pieteikšanās kārtību un termiņiem, studiju kredītiem, stipendijām un izmaksām, prasībām, u.c. – utdanning.no

Norvēģijas lielākais izglītības portāls – studievalg.no

Par stipendijām un aizņēmumiem – Stipendijas un aizņēmumi – Lånekassen

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: