Tautas augstskolas, kursi, u.c.

Tautas augstskolas

Norvēģijā ir tautas augstskolas. Tās ir patstāvīgas, oficiālajai izglītības sistēmai alternatīvas mācību iestādes, kurās, apgūstot kādu programmu, nav jākārto eksāmeni. Principā, tie ir kursi, kas ilgst deviņus mēnešus. Skolu audzēkņi mācību laikā dzīvo internātā.

Šobrīd Norvēģijā ir apmēram 79 tautas augstskolas.

Lai arī skolas ir neatkarīgas, Izglītības departamentam (Utdanningsdirektoratet), kas ir Izglītības un zinātnes ministrijai (Kunnskapsdepartementet) pakļauta iestāde, ir atbildība tās pārraudzīt.

Vairāk:

Likums par tautas augstskolām – Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Tautas augstskolu saraksts, pieteikšanās, u.c. informācija – Navi.

Utdanningsdirektoratet – Folkehøgskoler

Kursi

Zināšanas var iegūt arī dažādos kursos.

Lielākais portāls kursu meklēšanai – Kursagenten

Pieaugušo izglītība

Darba dzīve mainās strauji un nepieciešams apgūt jaunas kompetences. Norvēģijas valdība atbalsta pieaugušo izglītību, jo īpaši tos, kuri savā laikā nav ieguvuši pamatskolas un vidusskolas izglītību.

Vairāk:

Utdanningsdirektoratet – Voksenopplæring

Kunnskapsdepartementet – Voksnes læring og kompetanse

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: