Izglītības sistēmas raksturojums

Izglītības politiku Norvēģijā veido un par izglītību atbildīga ir Izglītības un zinātnes ministrija (Kunnskapsdepartementet).

Izglītības sistēma Norvēģijā ir līdzīga izglītības sistēmai Latvijā.

Tā sākas ar pirmsskolas izglītību jeb bērnudārzu (barnehage).

Tad seko pamatskola (grunskole), kas Norvēģijā ir sadalīta divos līmeņos – sākumskola jeb bērnu skola (barneskole) un jaunatnes (jauniešu) skola (ungdomsskole).

Pēc pamatskolas iegūšanas izglītību var turpināt vidusskolā (videregående skole). Vidusskolā, principā, ir divi virzieni. Apgūstot vienu no tiem, ir iespēja iegūt augstāko izglītību. Savukārt, mācoties otrajā virzienā, tiek apgūts amats/arods.

Un tālāk jau dažādu līmeņu augstākā izglītība.

Tāpat ir dažādas neformālās izglītības iespējas – gan skolas, gan kursi u.c.

Principā, izglītība Norvēģijā ir bezmaksas, izņemot bērnudārzus un privātās mācību iestādes.

Arī iebraucējiem, kuri vēlas apmesties uz dzīvi Norvēģijā, ir tiesības un pienākums izglītoties.

Izglītība Norvēģija iegūstama tikai valsts valodā. Ir tikai dažas privātās/starptautiskās skolas, kurās izglītība iegūstama citā valodā, piemēram, angļu valodā.

Vairāk:

Kunnskapsdepartementet (Izglītības un zinātnes ministrija, informācija arī angļu valodā)

 utdanning.no (pamatinformācija arī latviešu valodā)

Store norske leksikon – Skole og utdanning i Norge

Ny i Norge – Skolesystemet

Plašs pārskats un statistika par Norvēģijas izglītības sistēmu Store norske leksikonSkole og utdanning i Norge

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: