Ārpusskolas nodarbības – SFO/AKS

Komūnai ir pienākums nodrošināt ārpusskolas nodarbības un drošu vidi bērniem pirms un pēc parastā skolas laika, kamēr bērna vecāki ir darbā. Šo kārtību norvēģiski sauc par skolefritidsordning, saīsināti – SFO. Citviet šis piedāvājums tiek saukts arī par Aktivitāšu skolu (aktivitetsskolen, saīsināti – AKS).

SFO/AKS nav saistīta ar skolu un nodarbības tajā ir orientētas uz rotaļām, kultūras aktivitātēm un aktivitātēm ārā un dabā.

Šis piedāvājums attiecas uz 1.- 4.klašu skolniekiem, bet, ja bērns ir ar īpašām vajadzībām, tad arī uz 1.-7.klašu skolniekiem.

Komūnas pienākums nodrošināt SFO/AKS attiecas tikai uz mācību gadu, kā arī, tai nav pienākums nodrošināt SFO/AKS skolas brīvlaikos.

Izglītības likums nedod tiesības uz vietu SFO/AKS, tātad, komūnas pienākums nav nodrošināt vietu SFO/AKS visiem bērniem minētajās grupās.

Komūna var noteikt, ka šis piedāvājums ir par maksu.

Lai uzzinātu visu par SFO/AKS piedāvājumu savā komūnā, meklējiet informāciju komūnas mājas lapā.

Piemēram, informācija par AKS Oslo komūnā, tās mājas lapā.

Vairāk:

Likums par pamatskolas un vidusskolas apmācību – Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Izglītības un zinātnes ministrija (Kunnskapsdepartementet) – Skolefritidsordningen (SFO)

Izglītības departaments (Utdanningsdirektoratet) ir Kunnskapsdepartementet pakļautībā esoša iestāde, kas atbild par bērnudārzu, pamatskolu un vidusskolu izglītības attīstību) – SFO/AKS

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: