Profesionālā izglītība

Profesionālā izglītība ir augstākā profesionālā izglītība, kuru var iegūt pēc attiecīgas vidusskolas programmas profesionālās izglītības iestādē fagskole.

Apmācības bieži ir organizētas tā, ka profesiju var apgūt arī strādājot.

Profesijas iegūšana ilgst no pusgada līdz diviem gadiem.

Ir gan privātās, gan sabiedriskās profesionālās skolas.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) jeb Nacionālā izglītības kvalitātes aģentūra, kas pakļauta Izglītības un zinātnes ministrijai (Kunnskapsdepartementet), ir atbildīga, t.sk., arī par profesionālo izglītības programmu akreditāciju. Akreditēto programmu saraksts – Akkrediterte fagskoletilbud.

Daļa profesionālo skolu sadarbojas ar augstskolām un universitātēm, līdz ar to pēc profesijas iegūšanas ir iespēja iegūt bakalaura grādu un vēlāk arī maģistra grādu.

Profesionālā izglītība iegūstama dažādās jomās – utdanning.no

Vairāk – utdanning.no

Pieteikšanās studijām

Termiņš, lai pieteiktos profesionālās izglītības iegūšanai sabiedriskajās skolās ir 15.aprīlis. Privātajām skolām šis termiņš variē.

Vairāk – utdanning.no

Kredīts, stipendija, izmaksas

Sabiedriskās skolas ir bezmaksas, bet, mācoties citās, par izglītības iegūšanu jāmaksā.

Studējot attiecīgi akreditētajās mācību programmās, ir iespēja saņemt aizņēmumu Lånekassen (Aizņēmumu kasē).

Vairāk – utdanning.no

Vairāk

Likums par profesionālo izglītību – Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Izglītības un zinātnes ministrija (Kunnskapsdepartementet) – Fagskoleutdanning

utdanning.no – Fagskole

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: