DUF numurs

Tas ir numurs, kas sastāv no 12 cipariem un tiek piešķirts visiem, kuri lūdz uzturēšanās atļauju Norvēģijā. Tātad, tiklīdz tiek iesniegti dokumenti, lai reģistrētos, tiek piešķirts DUF numurs.

Ar šo numuru persona tiek reģistrēta Norvēģijas Imigrācijas direktorāta (Utlendingsdirektoratet jeb UDI) sistēmā.

Šis numurs nesatur personas dzimšanas datus. Numura pirmie četri cipari norāda gadu, kad persona pirmo reizi lūdza uzturēšanās atļauju, piem., 2012 586975 61.

Parasti šis numurs ikdienā nav nepieciešams.

Ja uzturēšanās atļauja tiek lūgta atkārtoti, tad būs tas pats DUF numurs, kas tika piešķirts pirmajā reizē.

DUF numurs būs redzams uz visiem attiecīgajiem lietas dokumentiem no UDI, kā arī, Policijas izsniegtajā (atsūtītajā) reģistrēšanas apliecinājumā (registreringsbevis) kā referansenummer. Vairāk par reģistrēšanos šeit.

Informācija par DUF numuru UDI.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: