Birku arhīvs: izglītība

Izglītības sistēma

Esmu sagatavojusi informāciju par izglītības sistēmu Norvēģijā.

Tēmas:

Izglītības sistēmas raksturojums

Pirmsskolas izglītība – bērnudārzi

Pamatskola

Ārpusskolas nodarbības – SFO/AKS

Vidusskola

Profesionālā izglītība

Augstākā izglītība

Stipendijas un aizņēmumi – Lånekassen

Latvijā iegūtas izglītības atzīšana – NOKUT

Tautas augstskolas, kursi, u.c.