Citi ID numuri

Iespējams, ka Norvēģijā personai būs arī citi ID numuri. Tādi ir iespējami veselības aprūpes sistēmā, izglītības sistēmā, u.c. Tie nav jāpieprasa un tiek izveidoti attiecīgās sistēmas iekšējai lietošanai.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: