NAV nepareizā prakse

Līdz 2019.gada rudenim NAV (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) piemēroja sodu personām, kuras, saņemot slimības pabalstu (sykepenger), darba noskaidrošanas pabalstu (arbeidsavklaringspenger) un aprūpes pabalstu (pleiepenger) uzturējās ārzemēs.

Vairāk par NAV sodiem un kontroles metodēm varat lasīt – Kas ir “NAV Kontroll”

2019.gada septembra nogalē Norvēģijas Darba un sociālo lietu (Arbeids- og sosialdepartementet) ministre paziņo, ka tiek atcelts aizliegums uzturēties EEZ valstīs, ja persona saņem slimības pabalstu (sykepenger). Piebildīšu, ka ministre informē, ka šīs izmaiņas attiecas uz īslaicīgu uzturēšanos ārpus Norvēģijas, taču neprecizē, kas ir īslaicīga uzturēšanās. Vairāk – Nå lar Hauglie sykmeldte få sykepenger mens de er i utlandet.

28.10.2019. Norvēģijas Darba un sociālo lietu ministre, NAV direktore un ģenerālprokurors nāca klajā ar paziņojumu, ka no 2012.gada tika nepareizi praktizēti EEZ noteikumi attiecībā uz slimības pabalstu (sykepenger), darba noskaidrošanas pabalstu (arbeidsavklaringspenger) un aprūpes pabalstu (pleiepenger). Proti, Norvēģijā dzīvojošajiem un strādājošajiem, saņemot attiecīgos pabalstus, bija aizliegts doties uz ārzemēm, tai skaitā uz ES vai EEZ valstīm. Ja noteikumi tika pārkāpti, tika piemēroti sodi.

Tātad, ja Norvēģijā dzīvojoša persona, saņemot kādu no augstāk minētajiem pabalstiem, bija devusies uz kādu no ES vai EEZ valsti, tad piemērotais sods ir prettiesisks.

Sabiedrībai tiek darīts zināms, ka nelikumīgi ir sodīti 2400 cilvēki, no kuriem 36 ir piespriests cietumsods līdz pat astoņu mēnešu garumā.

Lieki piebilst, ka par to raksta visas avīzes un interneta ziņu vietnes. Tiek meklēta problēmas sakne, tiek publicēti neskaitāmi juristu un citu ekspertu skaidrojumi, publicēti reāli cietušo personu stāsti, u.t.t. Ne velti, jo tik ilga, tik liela un ar tik daudziem cietušajiem pieļautā sistemātiskā kļūda ir grūti saprotama.

Vēl smagāku situāciju dara tas, ka ne jau NAV sodīja cilvēkus. NAV lietas materiālus nosūtīja policijai un policija, savukārt, tiesai, kas lēma par soda piemērošanu. Un, lai arī bija atsevišķas amatpersonas un privātpersonas, kuras kļūdu pamanīja un par to informēja NAV, nekādas reakcijas un atbildes no NAV neesot sekojušas.

Informācijas ir ļoti daudz, tāpēc ir bezjēdzīgi publicēt kādas saites uz kādu no rakstiem.

Oficiālu informāciju par notikušo var lasīt NAV mājas lapā, kā arī sniegts juridiskais skaidrojums – Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

Savukārt valdības mājas lapā var lasīt un skatīt paziņojuma videoierakstu – Hauglie: Vil granske feil praktisering av EØS-regler

Par to, kad un kā tiks labotas pieļautās kļūdas (atcelti sodi un atmaksāti atņemtie pabalsti), informācijas pagaidām nav, bet NAV ir izveidojis grupu, kas sazinās ar cietušajām personām.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: